תקנון

תנאי שימוש באתר

אמן סנפיר בע”מ (להלן: “החברה”) הינה חברה פרטית בערבון מוגבל והוקמה על ידי רונית קופל (רונית ים) אשר מייצרת ומעצבת בעבודת יד, בעצמה ובאמצעות אחרים קולקציה של תכשיטים, בגדים, אביזרי אופנה וטקסטיל לבית (להלן: “המוצרים”) .
באתר זה תוכלו לרכוש פריטים מן הקולקציה ולבחור אם לקבל אותם בדואר רשום, עם שליח או לאסוף אותם מהסטודיו. בכל שאלה ניתן לפנות אלינו במייל marketing@yam-amen.com , בטלפון 03-7704747 ובוואטסאפ 054-2442015.

 1. הגדרות
  בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן: א. החברה – אמן סנפיר בע”מ ח.פ. 514890714
  ב. האתר – אתר האינטרנט www.ronityam.com
  ג. המוצרים – המוצרים המוצעים למכירה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.
  ד. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע המזמין.
  ה. ימי עסקים: כנהוג במשק.
 2. תנאים כללים:

א. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי החברה המפורסמים באתר.

ב. תקנון זה מסדיר את היחסים שבין החברה לבין הרוכשים ו/או הגולשים באתר והינו בעל נפקות חוזית ביחסים כאמור.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ד. הכניסה לאתר ו/או השימוש בו מותנה בקבלת הסכמתכם לכל תנאי השימוש ותקנון זה. הרשות לעשות שימוש באתר הינה מותנית במתן הסכמתכם לכל האמור בתקנון זה ושימוש באתר בפועל מהווה קיבול מלא של תנאיו. בהתאם לזאת כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר כי קרא תקנון זה, הסכים לכל הוראותיו והינו מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או מענה בקשר לתנאי תקנון זה.

ה. כל זכויות הקנין הרוחני וזכויות היוצרים הקשורות לאתר לרבות בקשר לכל דגמי המוצרים כהגדרתם לעיל ולרבות עיצובם הינם בבעלות החברה ומשכך חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשנות ו/או להעביר לצד ג’ כל מידע המצוי באתר וזאת ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

ו. התמונות והצילומים המפורסמים באתר נועדו לצורך זיהוי המוצרים הנמכרים ולפיכך מובהר בזאת כי ייתכנו הבדלים ואי דיוקים הנובעים בעיקרם ממגבלות טכניות בין מראה פריט זה או אחר בפועל לבין צילומו באתר. החברה תעשה כמיטב יכולתה להציג את המוצרים במסגרת תמונות מדוייקות ככל הניתן אך לא תשא בכל אחריות הנובעת מאי דיוקים ו/או הבדלים כאמור.

ז. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את המידע שבאתר לרבות מחירי המוצרים ותעריפי המשלוחים לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, ובמקרים כאמור המחיר התקף ביחס להזמנה זו או אחרת הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת הליך ההזמנה. כמו כן רשאית החברה להציע ו/או לשנות ו/או להפסיק מבצעים, הנחות ו/או הטבות כלשהן בלא מתן הודעה מוקדמת על כך. המחירים המופיעים באתר אינם מחייבים את החברה למכור באותם המחירים בחנות ולהיפך.

ח. החברה אינה מתחייבת כי הפריטים המופיעים באתר יהיו קיימים במלאי במועד ההזמנה ובהתאם לכך ייתכן כי יידרשו עד 28 ימי עסקים לצורך יצירת המוצר המבוקש. כמו כן קיימת האפשרות כי פריט כלשהו אזל מהמלאי לצמיתות ובמקרים כאמור יקבל הלקוח החזר כספי מלא.

ט. חל איסור מוחלט וגורף לעשות שימוש באתר לצורכי מסחר. החלטה באם רכישה כלשהי נועדה לצורכי מסחר ו/או לצורך אישי תיתנן על ידי החברה ולפי שיקול דעתה המוחלט ללא חבות במתן נימוקים.

י. לאור כל האמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לביטול כל הזמנה, תהא אשר תהא, שמקורה בטעות כלשהי בפרסום באתר ו/או בשל חוסר במלאי ו/או שמטרתה מסחרית והכל לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.

יא. בנוסף החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להגביל את השימוש באתר לגבי כל משתמש לפי שיקול דעתה המוחלט, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל צורך בהנמקת החלטתה כאמור.

יב. על החברה ו/או על בעלי מניותיה ו/או על נושאי משרה בה ו/או על עובדיה לא תחול בשום מקרה אחריות בגין כל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא שייגרם ללקוחות החברה מכח השימוש באתר ו/או בקשר לרכישת המוצרים דרכו ועצם קבלת תנאי שימוש אלו או מעצם רכישה באמצעות האתר מוותר הרוכש באופן גמור, סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או מענה ו/או דרישה בקשר לאמור לעיל.

יג. החברה אינה אחראית על כל נזק שייגרם כתוצאה מכניסה לאתרי אינטרנט אחרים אשר כתובתם מופיעה באתר זה ואשר אין לחברה כאמור כל שליטה עליהם ואינם מופעלים על ידי החברה כאמור.

יד. על המשתמשים חלה החובה, כתנאי לשימוש באתר, שלא לעשות שימוש בו למטרות אשר אינן חוקיות ו/או אסורות על פי דין ו/או נוהג ובהתאם לזאת חל בנוסף איסור שימוש באתר בכל צורה אשר עלולה לגרום לנזק ו/או לעומס יתר ו/או לשינוי באתר ו/או להתערבות כלשהי בתוכנו. כמו כן חלה איסור לעשות שימוש באתר כקישור לאתרים אחרים.

טו. במועד הרישום לאתר, תוצע לכם על ידי החברה האפשרות להרשם לדיוורים של החברה. במקרה בו לקוחה לא תהא מעוניינת לקבל דיוורים כאמור לאחר הרישום לאתר תוכל הלקוחה להסיר את שמה באמצעות הלינק המצוי בתחתית הדיוור ועל הלקוחה תחול האחריות להסיר את שמה בכל מקרה בו אינה מעוניינת לקבל יותר דיוורים מהחברה.

טז. הסכם זה הינו על פי חוקי ודיני מדינת ישראל ולפיכך על כל מחלוקת אשר תתגלה בקשר לאתר זה ו/או לשימוש בו ו/או למוצרים הנמכרים בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל אביב.

יז. כל הודעה מלבד הודעות בקשר להזמנות בהתאם למנגנון הקבוע באתר, תעשה בכתב ותשלח בדואר רשום והודעה כאמור תחשב כאילו נתקבלה אצל החברה תוך 72 שעות ממועד שיגורה בדואר רשום או מסירתה אם נמסרה ביד.

2 . רכישת מוצרים באופן מקוון:

א. לצורך רכישת מוצרים באופן מקוון תקבל ותכבד החברה, לפי שיקול דעתה, כרטיסי אשראי של חברות האשראי המוכרות בישראל. לחילופין ניתן לרכוש מוצרים מהחברה באמצעות הטלפון – 03-7704747.

ב. במקרים בהם תבוצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי אשר אינו תקף ו/או חברת האשראי ו/או כל חברת שרות ארנק אלקטרוני לרבות פייפל לא כיבדה את החיוב מכח עסקת הרכישה ו/או במקרים בהם בוצעה הרכישה אך המוצר אינו נמצא במלאי, אזי החברה תיצור קשר עם הלקוח/ה לצורך השלמת העסקה ו/או ביטולה, לפי הענין.

ג. כל המחירים המפורסמים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ. יחד עם זאת ניתנת האפשרות לבצע רכישות באתר ביורו או בדולר ארה”ב.

3 . מועד אספקת המוצרים הנרכשים:

א. המוצרים באתר מיוצרים לפי הזמנה וזאת תוך 28 ימי עסקים ממועד קליטת ההזמנה (הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 14:00 יטופלו ביום למחרת) ויישלחו בהתאם אל המזמין מיד לאחר מכן כאשר זמן משלוח סביר יהא עד 5 ימי עסקים ממועד גמר המוצר. בפועל הצפי לקבלת המוצר הינו לכל היותר 33 ימי עסקים ממועד ההזמנה והכל בכפוף לנסיבות אשר אינן תלויות בחברה כגון זמני פעילות רשות הדואר ובנוסף בכפוף לאמור להלן. ככל שמדובר בעסקאות אשר במסגרתן תתבקש החברה לשלוח מוצרים כלשהם לחו”ל, לא יחול האמור בס”ק (1) לעיל לגבי זמן השילוח וזה ייקבע על ידי חברת השילוח בלבד ללא כל אחריות מצד החברה לגבי מועד האספקה בפועל.

ב. מובהר כי החברה לא תשא בעלויות נוספות כלשהן כגון עלויות החלפת ו/או החזרת מוצר, מיסוי, מכס ועלויות שילוח בין אם יעד המשלוח הינו בארץ או בחו”ל.

ג. ידוע למזמין כי מוצרים יישלחו על ידי חברת שליחים מוכרת ו/או חברת דואר ישראל ובהתאם לזאת אין אחריות מצד החברה לגבי כל עיכוב אשר מקורו בחברת השילוח ו/או בדואר ישראל.

ד. למרות האמור לעיל, ניתנת בזאת האפשרות לאסוף את המוצר מחנות החברה ברחוב התלמים 16 ברמת השרון או לחילופין לקבל את המוצר עם שליח פרטי בכתובת המזמין בכפוף לתוספת תשלום אשר יקבע על ידי החברה.

ה. כמו כן מובהר בזאת באופן מפורש כי הזמנת מוצרים מאת החברה הינה בכפוף לאזורי החלוקה של דואר ישראל ו/או חברת השילוח ובהתאם לזאת לא תחול על החברה כל חובה ליתן שרות משלוח מוצרים לאזורים אחרים מלבד האמור לעיל וזאת גם במקרים בהם הזמנה כאמור בוצעה ונקלטה באתר החברה.

4 . מדיניות החלפת מוצרים ו/או ביטול הזמנה:

למזמין ניתנת בזאת הזכות להחליף את המוצר אשר רכש באמצעות החברה ו/או לבטל את ההזמנה וזאת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: 

א. המוצר מופיע במלאי החברה ולא הוכן בהזמנה מיוחדת ובנוסף אינו בגד – ים (לגבי בגדי ים ראה ס”ק 9 להלן).

ב. הלקוח הודיע טלפונית לחברה בטלפון שמספרו 03-7704747 בדבר רצונו להחליף את המוצר במוצר אחר ו/או לבטל את ההזמנה והכל תוך 48 שעות מקבלת המוצר.

ג. הפריט נשלח אל החברה בדואר רשום תוך שמירת מספר המעקב לכתובת החברה: “סטודיו אמן – רונית ים, התלמים 16, רמת השרון 4723223” או לחילופין, הלקוח מסר את הפריט להחלפה בחנות לצורך החלפתו במקום או החזרתו לפי הענין.

ד. החלפה או ביטול יבוצעו תוך 14 ימים מקבלת המוצר, כאשר הוא במצב חדש ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו אלא אם כן המדובר במוצר שנמכר בהנחה (סייל) ובמקרה כאמור ניתן יהיה להחליפו בלבד והכל תוך 7 ימים מקבלתו. מובהר בזאת כי לא ניתן לבטל הזמנה בגין פריט אשר נמכר בהנחה (סייל).

ה. ככל שעמד המזמין בתנאים המצטברים כאמור בסעיף 4.א. עד 4.ד לעיל, יוחלף המוצר או שתבוטל ההזמנה, לפי העניין, והלקוח יהא זכאי להחזר כספי בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010.

ו. החזר כספי כאמור, ככל שהמזמין יהא זכאי לו במסגרת ביטול עסקה ו/או החלפת מוצר יעשה אל כרטיס האשראי אשר באמצעותו התבצעה ההזמנה כאשר ההחזר יתקבל במועד החיוב הבא והכל בהתאם למדיניות חברת האשראי.

ז. לא ניתן יהא לקבל החזר כספי במזומן על עסקאות שבוצעו באשראי.

ח. המזמין יישא בכל עלויות החזרה או ביטול עסקה על חשבונו בלבד.

ט. בהנחיית משרד הבריאות, לא ניתן להחזיר, להחליף ו/או לבטל עסקת רכישה של בגדי – ים.

י. החברה לא תשא בכל אחריות כלפי טיב המוצר ו/או שמישותו וזאת במקרים בהם השימוש שנעשה במוצר הינו בניגוד להוראות החברה לרבות במקרים בהם המוצר כובס בניגוד להנחיות ו/או שהלקוח/ה נכנס איתו לים ו/או לבריכה.

 1. קיבול תנאי האתר וסיום התקשרות:

ידוע למזמין כי השימוש באתר הינו בכפוף לקבלת כל התנאים וההתניות הקבועות במסמך זה וכי עצם השימוש עצמו, בכל מקרה, מהווה קיבול של תנאי תקנון זה.